Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
(szkola-medyczna.com.pl)

Świadczenie opieki środowiskowej - kurs podstawowy /40 godzin/

Świadczenie opieki środowiskowej

Kurs podstawowy /40 godzin/

 

ZAKRES ZAGADNIEŃ

 1. Podstawy psychologii i etyki - 5 godzin
 • Procesy psychiczne, poznawcze i emocjonalno-motywacyjne człowieka
 • Potrzeby i problemy w różnych fazach życia człowieka, sposoby zaspokajania potrzeb człowieka, motywowanie do aktywności
 • Podstawowe pojęcia etyki i odpowiedzialności moralnej
 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej - 5 godzin
 • Nawiązanie kontaktu z podopiecznym i jego rodziną
 • Zasady dobrej komunikacji interpersonalnej
 • Sposoby komunikowania się z osobą chorą i niepełnosprawną
 1. Czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne i higieniczne -20 godzin
 • Higiena otoczenia chorego
 • Higiena ciała chorego
 • Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb osoby chorej
 • Metody i zasady wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 1. Organizacja pracy osoby świadczącej opiekę środowiskową – 5 godzin
 • Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż
 • Utrzymanie porządku w miejscu pracy własnej
 • Planowanie i organizowanie pracy z podopiecznym, opracowanie harmonogramu opieki.
 1. Pierwsza pomoc - 5 godzin
 • Zasady i zakres udzielania pierwszej pomocy, prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy , zasady powiadamiania, łańcuch ratunkowy,
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia /zadławienia, omdlenia, krwotoki z ran, krwotok z nosa, złamania, oparzenia, porażenie prądem, napad padaczkowy/

 

W wyniku przeprowadzonego kursu osoba świadcząca opiekę środowiskową zostanie wyposażona w wiedzę i umiejętności, które pozwolą jej na :

 • efektywne pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej oraz mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego

 

Forma zaliczenia: test pisemny oraz praktyczny egzamin z umiejętności pracy z osobą chorą i starszą.

Literatura:

1.J.R. Mose : „Opieka nad chorym w domu”

2.Talarska D., Wieczorkowska-Tobis K., i Szwałkiewicz E.: „Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi”. PZWL 2010

3.Ciechaniewicz W.(red.) : „Pielęgniarstwo”. Ćwiczenia. PZWL W-wa 2006

4.Marcinkowski J.: „Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych”. PZWL W-wa 2003

5.Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.(red.): „Podstawy pielęgniarstwa”. CZELEJ Lublin 2004

6.Kulik T., Latalski M.: Zdrowie publiczne. CZELEJ Lublin 2002

7.A. Pawłowski:” Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Poradnik rodzinny”: PRINTEX 2011

8. J. Jakubaszko:„Pierwsza pomoc”, Wydawnictwo MAK

9.Peter Salmon „ Psychologia w medycynie”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

 

Cena kursu: cena szacowana jest każdorazowo w zależności od liczebności grupy, nie przekracza 10zł. za 1h zajęć.

Prowadzący zajęcia: zajęcia prowadzą nauczyciele z wieloletnim stażem w kształceniu opiekunów medycznych, terapeutów zajęciowych, egzaminatorzy w zakresie zawodów opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, osoby czynnie wykonujące zadania z zakresu opieki środowiskowej

Miejsce odbywania zajęć: budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy /w salach wykładowych oraz pracowniach zabiegów medycznych, pierwszej pomocy/.

Adresaci:osoby planujące wykonywanie prac z zakresu opieki środowiskowej, podczas zapisu oprócz pełnoletności kandydata nie jest wymagane wykształcenie średnie.

 

Wnioski o przyjęcie na kurs można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ścieżka artykułu:
szkola-medyczna.com.plStrona główna Kursy Świadczenie opieki środowiskowej - kurs podstawowy /40 godzin/
szkola-medyczna.com.pl
copyrights @ 2014 - 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica; tel./fax: 41 311-46-80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.