Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
(szkola-medyczna.com.pl)

Charakterystyka zawodu Opiekun medyczny

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W związku z tym przez cały tydzień (a może i dłużej) w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będziemy prezentować zawody, w ramach których odbywa się kształcenie w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Dziś kilka słów o zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY

 

 

 

REKRUTACJA TRWA

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ WRZESIEŃ 2021r.

ZAPRASZAMY

 

 

Zawód: Opiekun medyczny

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Forma kształcenia: zaoczna

 

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Opiekun medyczny zostaje przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Opiekun medyczny potrafi:

  • zorganizować stanowisko pracy
  • rozpoznawać problemy funkcjonalne, potrzeby biologiczne i psychospołeczne oraz możliwości samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej
  • planować, organizować i wykonywać czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze z uwzględnieniem oceny stanu i praw pacjenta
  • udzielić pierwszej pomocy w zagrożeniu zdrowia i życia
  • podjąć działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz prowadzić edukację w zakresie wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
  • posługiwać się dokumentacją medyczną
  • współpracować z osobą chorą i niesamodzielną, jej rodziną, grupą społeczną oraz zespołem terapeutycznym i opiekuńczym w procesie opieki, udzielać wsparcia
  • przestrzegać zasad kultury i etyki oraz tajemnicy zawodowej

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy- film

21.11.2020r.

 

Ścieżka artykułu:
szkola-medyczna.com.plStrona główna Doradztwo zawodowe Aktualności Charakterystyka zawodu Opiekun medyczny
szkola-medyczna.com.pl
copyrights @ 2014 - 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica; tel./fax: 41 311-46-80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.