Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
(szkola-medyczna.com.pl)

Kształcimy w zawodach

Asystentka stomatologiczna to osoba, która pracuje w gabinecie stomatologicznym lub poradni stomatologicznej we współpracy z lekarzem stomatologiem. Sama nie wykonuje zabiegów, ale stanowi wsparcie dla lekarza.Jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy:

 • przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych;
 • przygotowuje narzędzia stomatologiczne niezbędne w trakcie zabiegów stomatologicznych;
 • pomaga w obsłudze maszyn;
 • przygotowuje materiały stomatologiczne do wypełnień oraz wycisków;

2)      asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych:

 • przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej;
 • obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu;
 • porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady;
 • współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy;

3)      przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z procedurami;

4)      wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego:

 • sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa;
 • posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego;
 • sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne;
 • współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

 

Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą. Asystentka wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej.

Asystentka stomatologiczna powinna być osobą otwartą na systematyczne poszerzanie wiedzy, jej uzupełnianie oraz pracę nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Musi być dobrze zorganizowana i sumienna. Powinna wyróżniać się starannością, systematycznością działania i dbać o porządek w miejscu pracy. Powinna znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz postępować zgodnie z zasadami etyki.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej można podjąć pracę w :

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych

 

 
więcej
 
 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

 
więcej
 
 

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku (5 semestrów)

Technik elektroradiolog tworzy średni personel medyczny związany z diagnostyką radiologiczną, elektromedyczną i radioterapią

 
więcej
 
 

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry)

Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów najistotniejsze są zajęcia praktyczne.

 
więcej
 
 

Technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2)      przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3)      przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji; prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

 
więcej
 
 

Technik usług kosmetycznych to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego i zdrowego wyglądu oraz dobrego samopoczucia człowieka.

OKRES KSZTAŁCENIA: 4 semestry

 
więcej
 
 

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
 
więcej
 
 

Opis w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce.

 
więcej
 
 
Ścieżka artykułu:
szkola-medyczna.com.plStrona główna Kształcimy w zawodach
szkola-medyczna.com.pl
copyrights @ 2014 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica; tel./fax: 41 311-46-80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.